Filtri kokapstrādei

Filtri krāsošanas kamerām

Filtri mājsaimniecībām

Filtri medicīnas iestādēm

Filtri metālapstrādei

Filtri pārtikas rūpniecībai

Filtri sabiedriskajām ēkām

Filtri sporta kompleksiem

Filtri farmācijas vajadzībām

Filtri iekštelpu peldbaseiniem

Filtri profesionālajām virtuvēm

Filtri.lv +371 67466674 filtri@filtri.lv

PAR MUMS

Sertifikāti

  

Par uzņēmumu
Kopš darbības uzsākšanas 2004. gada 16. aprīlī, augot un mērķtiecīgi attīstoties, FILTRI SIA ir ieguvis līdera pozīcijas Latvijas tirgū gaisa filtru ražošanā un piegādē. Uzņēmums ir specializējies dažādu tipu un filtrācijas klašu gaisa filtru ražošanā gan industriālām vidēm, gan sadzīves vajadzībām, piemēram:

 • metālapstrādei
 • kokapstrādei
 • pārtikas rūpniecībai
 • krāsošanas kamerām
 • farmācijai
 • medicīnas iestādēm
 • sporta kompleksiem
 • sabiedriskām ēkām
 • mājsaimniecībām
Kvalitāte
Uzņēmuma Filtri SIA īstenotā kvalitātes un vides politika nodrošina produktu un pakalpojumu atbilstību labākajiem paraugiem tirgū:

 • realizējot klientu pieprasījumus un balstoties uz klientu atsauksmēm, mēs regulāri kontrolējam, kā arī pilnveidojam produktu klāstu, pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti
 • mērķtiecīgi izglītojam un apmācām darbiniekus, veidojot profesionālu komandu
 • sadarbībā ar klientiem, piegādātājiem un partneriem augstu novērtējam profesionalitāti, kas izpaužas ilgtermiņa sadarbībā
 • mēs apzināmies nepieciešamību saudzēt vidi un, lai mazinātu vides piesārņojumu, kā arī efektīvi izmantotu elektroenerģiju, apņemamies ievērot normatīvo aktu prasības vides aizsardzības jomā

SADARBĪBAS PARTNERI